Link on this page

<Books>
Ideologia a współczesność

Publisher Warszawa : Książka i Wiedza
Codes ID=2001525295 NCID=BA78262654

Show details.

Language Polish

Hide subdivided bibliography.

1 Socjalistyczny model konsumpcji / Pod redakcją naukową Janusza Piasnego Wyd. 1. - Warszawa : Książka i Wiedza , 1973