Link on this page

<Books>
Polska, R.W.P.G., Świat

Publisher Warszawa : Państwowe Wydanwictwo Ekonomiczne
Codes ID=2001504440 NCID=BA35281690

Show details.

Language Polish
Other titles variant access title:Polska, RWPG, Świat
variant access title:Polska--R.W.P.G--Swiat

Hide subdivided bibliography.

1 Polska-Japonia : gospodarka-stosunki ekonomiczne / Jan Bossak Warszawa : Państwowe Wydawn. Ekonomiczne , 1978
2 Polska-ZSRR : gospodarka, współpraca / Jan Ptaszek Warszawa : Państwowe Wydawn. Ekonomiczne , 1972
3 Reformy w zarządzaniu gospodarką rolną w krajach RWPG / Władysław Misiuna Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne , 1971
4 Koordynacja planów gospodarczych krajów RWPG / Maciej Deniszczuk, Kazimierz Derbin [Wyd. 1.]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne , 1972