Link on this page

<Books>
T.D.K. tanıtma yayınları

Publisher [Ankara] : Türk Dil Kurumu Yayınları
Codes ID=2001398829 NCID=BA07967864

Show details.

Language Turkish
Other titles variant access title:TDK tanıtma yayınları
Notes Publisher varies
Authors *Türk Dil Kurumu

Hide subdivided bibliography.

1 çeşitli konular dizisi ; 1 Efsaneler : yeniden yazılmış anadolu söylenseleri / Ali Püsküllüoğlu [Ankara] : Türk Dil Kurumu yayınları. - Ankara : Olgaç Basımevi , 1971
2 çeşitli konular dizisi ; 2 Dilcilere saygı / düzenleyen Hikmet Dizdaroğlu [Ankara] : Ankara Üniversitesi Basımevi , 1966
3 çeşitli konular dizisi ; 4 Ölümünün 10. yıldönümünde ataç'ı aniş / [Ömer Asim Aksoy] [Ankara] : Ankara Üniversitesi Basımevi , 1968
4 Dil konulari dizisi ; 5 Yazı devriminin öyküsü / Sami N. Özerdim düzeltilmiş 2. baskı. - [Ankara] : Türk Dil Kurumu yayınları. - Ankara : İlkyaz basımevi , 1978
5 Atatürk dizisi ; 10 Atatürk devrimi ve yorumları / Bedia Akarsu 3. baskı. - Ankara : Meteksan , 1981
6 Dil konulari dizisi ; 12 Dil devrimimiz / hazırlayan Emin Özdemir 3. baskı. - Ankara : Ankara Üniversitesi Basımevi , 1980
7 Atatürk dizisi ; 13 Atatürk ve harf devrimi / M. Şakir Ülkütaşir Ankara : Ankara Üniversitesi Basımevi , 1973
8 Radyo ve TV konuşmaları dizisi ; 13 Yazın ve bilim dilimiz / Adnan Binyazar, Metin Öztekin [Ankara] : Türk Dil Kurumu Yayınları. - Ankara : Kalite Matbaası , 1978
9 Atatürk dizisi ; 14 Atatürk ve ulusal dil / Şerafettin Turan [Ankara] : Türk Dil Kurumu Yayınları. - Ankara : Ankara Üniversitesi Basimevi , 1981
10 Türk diline emek verenler dizisi ; 15 Necip Türkçü / Olgun İbrahim [Ankara] : Ankara Üniversitesi Basımevi , 1971
11 çeşitli konular dizisi ; 16 1961 anayasasının dili / Hıfzı Veldet Velidedeoğlu [Ankara] : Türk Dil Kurumu yayınları. - Ankara : Bilgi Basımevi , 1972
12 . Türk diline emek verenler dizisi ; 17 Şinasi / hazırlayan, Hüseyn Seçmen [Ankara] : Türk Dil Kurumu Yayınları , 1972
13 çeşitli konular dizisi ; 17 Türk Dil Kurumunun 40 yili / [bu kitapta yazısı ve emeǧi bulunanlar A. Dilâçar ... et al] [Ankara] : Türk Dil Kurumu Yayınları. - [Ankara] : Ankara Üniversitesi Basimevi , 1972
14 Dil konulari dizisi ; 17 Türkiye'de dil özleşmesi : Language reform in Turkey / hazırlayan A. Dilâçar Ankara : Ankara Üniversitesi Basımevi , 1969
15 çeşitli konukar dizisi ; 19 50. yil konuşmaları [Ankara] : Türk Dil Kurumu Yayınları. - Ankara : Matbacılık ve Ticaret Basımevi , 1974
16 Dil konuları dizisi ; 20 Alman ve Macar dillerinde özleşme [Ankara] : Türk Dil Kurumu Yayınları , 1972
17 Dil konuları dizisi ; 21 Pekiştirme ve kuralları / Vecihe Hatiboğlu [Ankara] : Türk Dil Kurumu , 1973
18 çeşitli konular dizisi ; 22 Ismarlama ders kitaplari üzerine rapor [Ankara] : Türk Dil Kurumu Yayınları. - [Ankara] : Ankara Üniversitesi Basimevi , 1976
19 Dil konulari dizisi ; 24 Terim hazırlama kılavuzu / Emin Özdemir Ankara : Ankara Üniversitesi Basımevi , 1973
20 c̦eşitli konular dizisi ; 24 Yazı devrimi [Ankara] : Türk Dil Kurumu yayınları. - Ankara : Maya Matbaacılık Yayıncılık , 1979
21 Dil konuları dizisi ; 25 Dil üstüne / Agâh Sırrı Levend [Ankara] : Türk Dil Kurumu Yayınları. - [Ankara] : Ankara Üniversitesi Basimevi , 1973
22 çeşitli konular dizisi ; 25 Çocukluk yılları : yazarlarımızın çocukluk anılari / Mehmet Seyda [Ankara] : Türk Dil Kurumu Yayınları. - Ankara : Doruk Matbaacılık Sanayii , 1980
23 Dil konulari dizisi ; 26 Dil ve yazar / Emin Özdemir Ankara : Ankara Üniversitesi Basımevi , 1973
24 çeşitli konular dizisi ; 26 Türk Dil Kurumu ve etkinlikleri Ankara : Ankara Üniversitesi Basımevi , 1981
25 Dil konuları dizisi ; 27, 28 Dil yazılari 1,2. - [Ankara] : Türk Dil Kurumu Yayınları. - [Ankara] : Ankara Üniversitesi Basimevi , 1974
26 çeşitli konular dizisi ; 27 Dil gerçeǧi / Ömer Asim Aksoy Ankara : Ankara Üniversitesi Basımevi , 1982
27 Dil konulari dizisi ; 30 Dil ile ekin / Aydın Köksal [Ankara] : Türk Dil Kurumu. - Ankara : Ankara Üniversitesi Basımevi , 1980
28 Dil konuları dizisi ; 31 Dil yanlışları : 900 sözün eleştirisi / Ömer Asım Aksoy Ankara : Ankara Üniversitesi Basımevi , 1980