Link on this page

<Books>
Samlede værker / Søren Kierkegaard ; udgivet af A.B. Drachmann, J.L. Heiberg og H.O. Lange

Publisher [Copenhagen] : Gyldendal
Codes ID=2000800899 NCID=BA18529971

Show details.

Hide subdivided bibliography.

1 Bd. 1 Af en endnu Levendes Papirer / ved J. L. Heiberg og H. O. Lange . Om Begrebet Ironi / ved J. L. Heiberg og A. B. Drachmann hft.,lærred. - 3. udgave. - [Copenhagen] : Gyldendal , 1978 c1962
2 1-20.Supplementsbind Søren Kierkegaard : et geni i en Købstad / Peter P. Rohde [Copenhagen] : Gyldendal , 1978 c1962
3 Bd. 2-3 Enten-Eller / ved J. L. Heiberg 1 halvbind (hft.) - 2 halvbind (lærred). - 3. udgave. - [Copenhagen] : Gyldendal , 1978 c1962
4 Bd. 4 Atten opbyggelige Taler / ved H. O. Lange hft.,lærred. - 3. udgave. - [Copenhagen] : Gyldendal , 1978 c1962
5 Bd. 5 Frygt og Bæven / ved A. B. Drachmann . Gjentagelsen / ved A. B. Drachmann . Forord / ved J. L. Heiberg hft.,lærred. - 3. udgave. - [Copenhagen] : Gyldendal , 1978 c1962
6 Bd. 6 Philosophiske Smuler / ved A. B. Drachmann . Begrebet Angest / ved A. B. Drachmann . Tre Taler ved tænkte Leiligheder / ved H. O. Lange hft.,lærred. - 3. udgave. - [Copenhagen] : Gyldendal , 1978 c1962
7 Bd. 7-8 Stadier paa Livets Vei / ved J. L. Heiberg 1 halvbind (hft.) - 2 halvbind (lærred). - 3.udgave. - [Copenhagen] : Gyldendal , 1978 c1962
8 Bd. 9-10 Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift / ved A. B. Drachmann 1 halvbind (hft.) - 2 halvbind (lærred). - 3. udgave. - [Copenhagen] : Gyldendal , 1978 c1962
9 Bd. 11 Opbyggelige Taler i forskjellig Aand / ved H.O. Lange : hft,: lærred. - 3. udg. - [Copenhagen] : Gyldendal , 1978 c1962
10 Bd. 12 Kjerlighedens Gjerninger / ved H. O. Lange hft.,lærred. - 3. udgave. - [Copenhagen] : Gyldendal , 1978 c1962
11 Bd. 13 Christelige Taler / ved H. O. Lange hft.,lærred. - 3. udgave. - [Copenhagen] : Gyldendal , 1978 c1962
12 Bd. 14 En literair Anmeldelse / ved J. L. Heiberg . Krisen og en Krise i en Skuespillerindes Liv / ved J. L. Heiberg . Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen / ved H. O. Lange . "Ypperstepræsten"-"Tolderen"-"Synderinden" / ved H. O. Lange hft.,lærred. - 3. udgave. - [Copenhagen] : Gyldendal , 1978 c1962
13 Bd. 15 Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger / ved A. B. Drachmann . Sygdommen til Døden / ved A. B. Drachmann hft.,lærred. - 3. udgave. - [Copenhagen] : Gyldendal , 1978 c1962
14 Bd. 16 Indøvelse i Christendom / ved A. B. Drachmann hft.,lærred. - 3. udgave. - [Copenhagen] : Gyldendal , 1978 c1962
15 Bd. 17 En opbyggelig Tale ; To Taler ved Altergangen om Fredagen ; Til Selvprøvelse, Samtiden anbefalet ; Dømmer selv! / ved H. O. Lange hft.,lærred. - 3. udgave. - [Copenhagen] : Gyldendal , 1978 c1962
16 Bd. 18 Bladartikler, der staar i Forhold til "Forfatterskabet" / ved J. L. Heiberg og H. O. Lange . Om min Forfatter-Virksomhed / ved A. B. Drachmann . Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed / ved A. B. Drachmann hft.,lærred. - 3. udgave. - [Copenhagen] : Gyldendal , 1978 c1962
17 Bd. 19 Bladartikler 1854-55 / ved A. B. Drachmann . Øieblikket 1-10 ; Hvad Christus dømmer om officiel Christendom ; Guds Uforanderlighed / ved A. B. Drachmann hft.,lærred. - 3. udgave. - [Copenhagen] : Gyldendal , 1978 c1962
18 Bd. 20 Terminologisk Ordbog / ved Jens Himmelstrup . Sammenlignende Register til første, anden og nœrvœrende udgave / af Samlede Vœrker hft.,lærred. - 3. udgave. - [Copenhagen] : Gyldendal , 1978 c1964