Link on this page

<Books>
Türk Dil Kurumu yayınları

Publisher Ankara : Türk Dil Kurumu Yayınları
Codes ID=1000028922 NCID=BA07971511

Show details.

Language Undetermined
Other titles variant access title:Türk Dil Kurumu Başkanlığı yayınları
Notes Publisher varies

Hide subdivided bibliography.

1 sayı 168 Türkiyede halk ağzından söz derleme dergisi cilt 1 - cilt 6. - İstanbul : Maarif Matbaası , 1939-1957
2 220 Söylev (Nutuk) / Gazi M. Kemal 1. cilt. - 2. baskı. - Ankara : Ankara Üniversitesi Basımevi , 1965
3 220, 220-2 Söylev (nutuk) / Gazi M. Kemal 1. cilt,2. cilt. - Ankara : Ankara Üniversitesi Basımevi , 1963-1964
4 245 Dilcilere saygı / düzenleyen Hikmet Dizdaroğlu [Ankara] : Ankara Üniversitesi Basımevi , 1966
5 sayı 260 Eski Uygur Türkçesi sözlüğü / A. Caferoğlu İstanbul : Edebiyat Fakültesi Basımevi , 1968
6 268 Ölümünün 10. yıldönümünde ataç'ı aniş / [Ömer Asim Aksoy] [Ankara] : Ankara Üniversitesi Basımevi , 1968
7 271 Ağaçişleri terimleri sözlüğü / Nazım Şanıvar [Ankara] : Ankara Üniversitesi Basmevı , 1968
8 275 Kazan Türkçesinde atasözleri ve deyimler : açıklamalar, düşünceler, sözlük, örnekler, bir ek / Abdullah Battal Taymas Ankara : Ankara Üniversitesi Basımevi , 1968
9 294 Dil devrimimiz / hazırlayan Emin Özdemir 3. baskı. - Ankara : Ankara Üniversitesi Basımevi , 1980
10 295 Türkiye'de dil özleşmesi : Language reform in Turkey / hazırlayan A. Dilâçar Ankara : Ankara Üniversitesi Basımevi , 1969
11 301 Atatürk devrimi ve yorumları / Bedia Akarsu 3. baskı. - Ankara : Meteksan , 1981
12 305, 310, 411 Türk kanunu medenîsi ve Borçlar kanunu / Hıfzı Veldet Velidedeoğlu cilt 1,cilt 2,cilt 3. - Ankara : Türk Dil Kurumu Yayınları : Ankara Üniversitesi Basımevi , 1970-
13 306 Dobruca'daki kırım türklerinde atasözleri ve deyimler / Müstecib Ülküsal Ankara : Ankara Üniversitesi Basimevi , 1970
14 314 Kılıçoyunu terimleri sözlüǧü / Sait Tayla Ankara : Ankara Üniversitesi Basımevi , 1970
15 315 Asalakbilim terimleri sözlüğü / Mehmet Turan Yarar [Ankara] : Ankara Üniversitesi Basımevi , 1970
16 321 Necip Türkçü / Olgun İbrahim [Ankara] : Ankara Üniversitesi Basımevi , 1971
17 333 . Atatürk dizisi ; 4 Geometri / [pref. A. Dilâçar] 2. baskı. - [Ankara] : Türk Dil Kurumu yayınları , 1981
18 335 Efsaneler : yeniden yazılmış anadolu söylenseleri / Ali Püsküllüoğlu [Ankara] : Türk Dil Kurumu yayınları. - Ankara : Olgaç Basımevi , 1971
19 337 Yapıt hakları terimleri sözlüğü / Muzaffer Uyguner [Ankara] : Türk Dil Kurumu , 1971
20 340 900. [i.e. Dokuz yüzüncü] yıldönümü dolayısıyle Kutadgu bilig incelemesi / A. Dilâçar Ankara : Türk Dil Kurumu , 1972
21 347 Türk dilinde gelişme ve sadeleşme evreleri / Agâh Sırrı Levend 3. baskı. - Ankara : Türk Dil Kurumu Yayınları. - Ankara : Ankara Üniversitesi Basımevı , 1972
22 348, 392, 498, 596 Türk Dili : Dizin / Ahmet Bayaz 1. - 4.. - Ankara : Ankara Üniversitesi Basimevi , 1972
23 354 Türk Dil Kurumunun 40 yili / [bu kitapta yazısı ve emeǧi bulunanlar A. Dilâçar ... et al] [Ankara] : Türk Dil Kurumu Yayınları. - [Ankara] : Ankara Üniversitesi Basimevi , 1972
24 357 1961 anayasasının dili / Hıfzı Veldet Velidedeoğlu [Ankara] : Türk Dil Kurumu yayınları. - Ankara : Bilgi Basımevi , 1972
25 362 Gümrük terimleri sözlüğü / İrfan Kızıklı Ankara : Türk Dil Kurumu Yayınları , 1972
26 366 Şinasi / hazırlayan, Hüseyn Seçmen [Ankara] : Türk Dil Kurumu Yayınları , 1972
27 368 Divanü Lûgat-it-Türk Dizini / [pref. Ömer Asım Aksoy] Ankara : Türk Dil Kurumu Yayınları. - Ankara : Ankara Üniversitesi Basımevi , 1972
28 372 Pekiştirme ve kuralları / Vecihe Hatiboğlu [Ankara] : Türk Dil Kurumu , 1973
29 379 Terim hazırlama kılavuzu / Emin Özdemir Ankara : Ankara Üniversitesi Basımevi , 1973
30 382 Dil üstüne / Agâh Sırrı Levend [Ankara] : Türk Dil Kurumu Yayınları. - [Ankara] : Ankara Üniversitesi Basimevi , 1973
31 384 Atatürk ve harf devrimi / M. Şakir Ülkütaşir Ankara : Ankara Üniversitesi Basımevi , 1973
32 385 Dil ve yazar / Emin Özdemir Ankara : Ankara Üniversitesi Basımevi , 1973
33 386 Aydınlatma terimleri sözlüğü / Şazi Sirel [Ankara] : Türk Dil Kurumu Yayınları. - [Ankara] : Ankara Üniversitesi Basımevi , 1973
34 387, 395 Dil yazılari 1,2. - [Ankara] : Türk Dil Kurumu Yayınları. - [Ankara] : Ankara Üniversitesi Basimevi , 1974
35 391 Ruhbilim terimleri sözlüğü / Mithat Enç Ankara : Türk Dil Kurumu Yayınları. - Ankara : Ankara Üniversitesi Basımevi , 1980
36 396 50. yil konuşmaları [Ankara] : Türk Dil Kurumu Yayınları. - Ankara : Matbacılık ve Ticaret Basımevi , 1974
37 399 Kitābu Evsāfı Mesācidi'ş-Şerīfe / Ahmed Fakih ; yayımlayan, Hasibe Mazıoğlu Ankara : Ankara Üniversitesi Basimei , 1974
38 409, 410 Türk kanunu medenîsi ve Borçlar kanunu / Hıfzı Veldet Velidedeoğlu cilt 1,cilt 2. - 3 baskı. - Ankara : Türk Dil Kurumu Yayınları : Ankara Üniversitesi Basımevi , 1979-
39 413 Bilimsel bildiriler, 1972 [Ankara] : Türk Dil Kurumu Yayınları , 1975
40 417 Dilimiz üstüne konuşmalar / Melih Cevdet Anday [Ankara] : Türk Dil Kurumu Yayınları , 1975
41 418 Dilbilgisi / Tahir Nejat Gencan Gözden geçirilmiş 4 baski. - Ankara : Türk Dil Kurumu Yayınları , 1979
42 419 Arpaçay köylerinden derlemeler / [hazırlayanlar], Selâhattin Olcay, A. Bican Ercilâsun, Ensar Aslan Ankara : Ankara Üniversitesi Basımevi , 1976
43 423 Fransızca-Türkçe büyük sözlük / Tahsin Saraç 1,2. - [Ankara] : Türk Dil Kurumu Yayınları , 1976
44 425 Tartışılan sözcükler ve özleştirme sorunu / Doğan Aksan Ankara : Türk Dil Kurumu , 1976
45 427 Genel dilbilim dersleri / Ferdinand de Saussure ; yayımlayanlar Charles Bally, Albert Sechehaye, Albert Riedlinger ; çeviren, Berke Vardar 1,2. - Ankara : Türk Dil Kurumu Yayınları , 1976-
46 434 Ismarlama ders kitaplari üzerine rapor [Ankara] : Türk Dil Kurumu Yayınları. - [Ankara] : Ankara Üniversitesi Basimevi , 1976
47 440 Yazın ve bilim dilimiz / Adnan Binyazar, Metin Öztekin [Ankara] : Türk Dil Kurumu Yayınları. - Ankara : Kalite Matbaası , 1978
48 441 Uygulayım terimleri sözlüğü / [bu sözlüğü hazırlayan terim kolu görevlileri Kaya Türkay, Sevinç Koçak, Serdar Ünal] Genişletilmiş ve gözden geçirilmiş 2 baski. - Ankara : Türk Dil Kurumu Yayınları , 1980
49 443 Anadili ilkeleri ve Türkiye dışındaki başlıca uygulamalar / A. Dilâçar [Ankara] : Türk Dil Kurumu Yayınları , 1978
50 445 Azerbaycan halk yazını örnekleri / derleyip düzenleyen, Ehliman Ahundov ; Türk çevriyazısına aktaran, "giriş" ve sözlük" bölümlerini yazan, Semih Tezcan Ankara : Türk Dil Kurumu , 1978
51 447 Hekimlik terimleri kılavuzu / [Orhan Öztürk ... et al] (Genişletilmişl ve geliştirilmiş) 2 baskı. - Ankara : Sevinç Matbaası. - Ankara : Türk Dil Kurumu yayınları , 1980
52 449 Ömer Asım Aksoy armağanı / yazı kurulu, Mustafa Canpolat, Semih Tezcan, Mustafa Şerif Onaran Ankara : Ankara Üniversitesi Basımevi , 1978
53 451 Türkiye Türkçesi gelişmeli sesbilimi / Doǧan Aksan ; başkanlıǧında hazırlayanlar Neşe Atabay ... et al. [Ankara] : Türk Dil Kurumu yayınları. - Ankara : Ankara Üniversitesi Basımevi , 1978
54 453 Yazı devriminin öyküsü / Sami N. Özerdim düzeltilmiş 2. baskı. - [Ankara] : Türk Dil Kurumu yayınları. - Ankara : İlkyaz basımevi , 1978
55 454 Söyleyiş sesbilimi, akustik sesbilim ve Türkiye Türkçesi / Nevin Selen Ankara : Ankara Üniversitesi Basımevi , 1979
56 456 Yazı devrimi [Ankara] : Türk Dil Kurumu yayınları. - Ankara : Maya Matbaacılık Yayıncılık , 1979
57 458 Kutadgu bilig / Reşid Rahmeti Arat 1. - 2. baskı. - Ankara : Türk Dil Kurumu Yayınları , 1979-
58 459 Türkiye Türkçesinde biçimbirimler / Oya Adalı Ankara : Türk Dil Kurumu yayınları , 1979
59 460 Madencilik terimleri kılavuzu / Enver Ediger, Turan Dündar, Tevfik Güyagüler Ankara : Ankara Üniversitesi Basımevi , 1979
60 461 Türkiye Türkçesinin ses düzeni : Türkiye Türkçesinde sesler / Ömer Demircan Ankara : Ankara Üniversitesi Basımevi , 1979
61 462 Sinema ve televizyon terimleri sözlüğü / Nijat Özön Ankara : Türk Dil Kurumu yayınları , 1981
62 464 Çocukluk yılları : yazarlarımızın çocukluk anılari / Mehmet Seyda [Ankara] : Türk Dil Kurumu Yayınları. - Ankara : Doruk Matbaacılık Sanayii , 1980
63 465 Dilbilim ve dilbilgisi konuşmaları 1. - [Ankara] : Türk Dil Kurumu Yayınları. - Ankara : Doruk Matbaacılık Sanayii , 1980
64 466 Mantıksal anlam kuramı : bir giriş denemesi kaplamsal yorumlama / Teo Grünberg, Adnan Onart [Ankara] : Türk Dil Kurumu yayınları. - Ankara : Maya Matbaacılık Yayıncılık , 1980
65 468 Dergilerde / Nurullah Ataç Ankara : Türk Dil Kurumu Yayınları , 1980
66 469 Dil ile ekin / Aydın Köksal [Ankara] : Türk Dil Kurumu. - Ankara : Ankara Üniversitesi Basımevi , 1980
67 470 Dil yanlışları : 900 sözün eleştirisi / Ömer Asım Aksoy Ankara : Ankara Üniversitesi Basımevi , 1980
68 471 Dilbilim ve dilbilgisi terimleri sözlüğü / Berke Vardar : yönetiminde N. Güz ... [et al] Ankara : Türk Dil Kurumu Yayınları , 1980
69 472 Türkiye Türkçesinin sözdizimi / Neşe Atabay, Sevgi Özel, Ayfer Çam [Ankara] : Türk Dil Kurumu yayınları. - Ankara : Ankara Üniversitesi Basımevi , 1981
70 473 Resimli ilkokul sözlüǧü / [bu sözlüğün hazırlanması için emek verenler Kemal Demiray ... et al] Ankara : Türk Dil Kurumu yayınları , 1981
71 474 Kentbilim terimleri sözlüğü / Ruşen Keleş [Ankara] : Türk Dil Kurumu yayınları. - Ankara : Sevinç Basimevi , 1980
72 475 Otomobil ve motor bilgisi terimleri sözlüǧü / İbrahim Kuyumcu Ankara : Ankara Üniversitesi Basımevi , 1980
73 476 Bilişim terimleri sözlüğü / Aydın Köksal [Ankara] : Türk Dil Kurumu , [1981]
74 477 Türk Dil Kurumu ve etkinlikleri Ankara : Ankara Üniversitesi Basımevi , 1981
75 478 Atatürk ve ulusal dil / Şerafettin Turan [Ankara] : Türk Dil Kurumu Yayınları. - Ankara : Ankara Üniversitesi Basimevi , 1981
76 479 Atatürk'ün Yolunda Türk Dil Devrimi [Ankara] : Türk Dil Kurumu Yayınları. - [Ankara] : Ankara Üniversitesi Basimevi , 1981
77 480 Türk Ceza Yasası / Şefik Güner [Ankara] : Türk Dil Kurumu Yayınları , 1981
78 491 Dil gerçeǧi / Ömer Asim Aksoy Ankara : Ankara Üniversitesi Basımevi , 1982
79 492 Dilbilimin temel kavram ve ilkeleri / Berke Vardar Ankara : Türk Dil Kurumu Yayınları. - Ankara : Ankara Üniversitesi Basımevi , 1982

 Similar Items