Link on this page

<Books>
Publications of the Study Group on the Russian Revolution

Publisher White Plains, N.Y. : Kraus International Publications
Codes ID=1000017010 NCID=BA03518315

Show details.

Language English,Russian
Notes Series editors: Maureen Perrie and Evan Mawdsley

Hide subdivided bibliography.

1 no. 1 Spisok povremmennykh [i.e. povremennykh] izdanii za 1917 g. = (List of periodical publications for the year 1917) / edited with introduction and indexes by David R. Jones White Plains, N.Y. : Kraus International Publications , c1986
2 no. 2 Protokoly pervogo sʺezda Partii sotsialistov-revolyutsionerov = (Proceedings of the First Congress of the Socialist Revolutionary Party) ; together with, Dobavlenie k Protokolam Pervogo sʺezda Partii Sotsialistov-revolyutsionerov = (Supplement to the Proceedings of the First Congress of the Socialist-Revolutionary Party) / edited with introduction, notes, appendices, and index by Maureen Perrie Millwood, N.Y. : Kraus International Publications , c1983
3 no. 3 Tretʹya Vserossiiskaya konferentsiya professionalʹnykh soyuzov : 3-11 iyulya (20-28 iyunya st. st.) 1917 goda : stenograficheskii otchet = (Third All-Russian Conference of Trade Unions : 3-11 July (20-28 June, old style) 1917 : stenographic report) / edited with introduction, notes, and index by Diane Koenker Millwood, N.Y. : Kraus International Publications , 1982
4 no. 4 Vserossiiskaya konferentsiya Ros. sots.-dem. rab. partii 1912 goda = (All-Russian Conference of the Russian Social-Democratic Labour Party 1912) ; together with, Izveschenie o Konferentsii organizatsii RSDRP = (Account of a Conference of RSDLP Organisations) / [both] edited with introduction, notes, appendices and index by R. Carter Elwood Millwood, N.Y. : Kraus International Publications , c1982
5 no. 5 Protokoly Soveshchaniya rasshirennoi redaktsii "Proletariya," iyunʹ 1909 = (Proceedings of the Meeting of the Expanded Editorial Board of Proletarii, June 1909) / edited with introduction and notes by Geoff Swain Millwood, N.Y. : Kraus International Publications , c1982
6 no. 6 Oktyabrʹskaya Revolyutsiya i fabzavkomy = (The October Revolution and the factory committees) / edited with introduction, main bibliographical sources, notes, and indexes by S.A. Smith Millwood, N.Y. : Kraus International Publications , c1983
7 no. 7 Protokoly pervoi obshchepartiinoi konferentsii Partii sotsialistov-revolyutsionerov, avgust 1908 = (Proceedings of the First All-Party Conference of the Socialist-Revolutionary Party, August 1908) / edited with introduction, synopsis of conference sessions, notes, appendices, and index by Manfred Hildermeier Millwood, N.Y. : Kraus International Publications , 1984
8 no. 8 Vtoroi Vserossiiskii sʺezd Konstitutsionno-demokraticheskoi partii 5-11 yanvarya 1906 g. = (Second All-Russian Congress of the Constitutional-Democratic Party 5-11 January 1906) / edited with introduction, appendices and index by Raymond Pearson White Plains, N.Y. : Kraus International , c1986
9 no. 10 Protokoly vtorogo (ekstrennago) Sʺezda Partii sotsialistov-revolyutsionerov = (Proceedings of the Second (Extraordinary) Congress of the Socialist-Revolutionary Party) / edited with introduction, synopsis of conference sessions, notes, appendices, and index by C.J. Rice White Plains, N.Y. : Kraus International Publications , c1986
10 no. 11 Kolchak i Sibirʹ : dokumenty i issledovaniia, 1919-1926 = (Kolchak and Siberia : documents and studies, 1919-1926) / edited with introduction, notes and indices by David Collins and Jon Smele v. 1,v. 2. - White Plains, N.Y. : Kraus International Publications , 1988