Link on this page

<Books>
Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego

Publisher Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Publisher Kraków : Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego
Codes ID=1000015269 NCID=BA00331602
Online Material https://jg8gn6xr5x.search.serialssolutions.com/?issn=00834351

Show details.

Language Undetermined
Other titles variant access title:Universitas Iagellonica acta scientiarum litterarumque
variant access title:ZNUJ
Authors Uniwersytet Jagielloński

Hide subdivided bibliography.

1 nr. 5, 9, 17 . Seria nauk społecznych Filologia / [redaktor działu, Mieczysław Karaś] zesz. 1 - zesz. 8. - Wyd. 1. - Kraków : Państwowe Wydawn. Naukowe , 1955-
2 t. 41 Budowa słowotwórcza serbskochorwackich kolektywów / Vilim Frančić [Wyd. 1.]. - Kraków : Nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego , 1961
3 59, 112, 323, 362, 406, 442, 465, 526, 550, 568, 1054, 1069, 1075-1076, 1170, 1191, [1---], 1218, 1233, 2002-2003 Prace historycznoliterackie zesz. 5 - zesz. 97-98. - Wyd. 1. - Kraków : Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego , 1963-
4 69 . Prace językoznawcze ; zesz. 6 . Studia orawskie ; nr. 1 Orawskie teksty gwarowe z obszaru Polski / Mieczysław Karaś, Alfred Zaręba Kraków : Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego , 1964
5 70 . Prace językoznawcze ; zesz. 7 Fonetyka Leksykonu Pamby Beryndy / Wiesław Witkowski [Wyd. 1.]. - Kraków : Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego , 1964
6 93 . Prace jezykoznawcze ; zesz. 10 Słowotwórstwo przymiotników odrzeczownikowych w języku staroruskim XI-XVII wieku / Leszek Schneider Kraków : Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego , 1965
7 101 . Prace jezykoznawcze ; zesz. 13 System przypadkowy języka polskiego / Adam Heinz Kraków : Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1965
8 142 . Prace historycznoliterackie ; zesz. 11 Pisarze kręgu Akademii Kijowsko-Mohylańskiej a literatura polska : z dziejów związków kulturalnych polsko-wschodniosłowiańskich w XVII-XVIII w. / Ryszard Łużny Kraków : Nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego , 1966
9 144 . prace historycznoliterackie ; zesz. 12 Słowiańskie zainteresowania pisarzy lwowskich w latach 1830-1848 / Zdzisław Niedziela Kraków : Nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego , 1966
10 151 . Prace językoznawcze ; zesz. 19 . Studia orawskie ; nr. 5 Orawskie teksty gwarowe z obszaru Czechosłowacji / Alfred Zaręba Kraków : Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego , 1967
11 185 . Prace językoznawcze ; zesz. 22 Składnia zdania pojedynczego w języku staro-cerkiewno-słowiańskim / Czesław Bartula Wyd. 1. - Kraków : Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego , 1969
12 198, 234 . Prace prawnicze ; zesz. 40, 46 Austriacki kodeks karny z 1803 r. w Wolnym Mieście Krakowie (1815-1833) / Lesław Pauli cz. 1,cz. 2. - Kraków : Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego , 1968-
13 211 . Prace językoznawcze ; zesz. 25 Język utworów Joannicjusza Galatowskiego na tle języka piśmiennictwa ukraińskiego XVII wieku / Wiesław Witkowski [Wyd. 1.]. - Kraków : Nakładem Uniwersytetu Jagiellńskiego. - [Kraków] : [Państwowe Wydawn. Naukowe] , 1969
14 237 . Prace językoznawcze ; zesz. 31 Nazwy urzędników staropolskich (do roku 1600) / Aleksander Zajda Kraków : Nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego. - : [Państwowe Wydawn. Naukowe, Oddz. w Krakowie] , 1970
15 251 . Prace prawnicze ; zesz. 49 Jan Kirstein Cerasinus (1507-1561) : Krakowski prawnik doby odrodzenia : studium z dziejów praw obcych i literatury prawniczej w Polsce / Lesław Pauli Kraków : Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego , 1971
16 270 . Prace historycznoliterackie ; zesz. 20 W trzydziestolecie śmierci Aleksandra Brücknera (sesja rocznicowa w auli Collegium Novum UJ w Krakowie, dnia 31 maja 1969 r.) / [redaktor tomu Tadeusz Ulewicz] Kraków : Nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego , 1971
17 279 . Prace historyczne ; zeszyt 36 Sejm Warszawski roku 1570 / Jan Pirożyński Kraków : Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego , 1972
18 324 Prace z nauk politycznych zeszyt 6. - Kraków : Uniwersytetu Jagiellońskiego , [1974]
19 340, 368, 390, 451, 478, 495, 504, 532, 557, 911, 1057, 1210, 1226, 1261, 1273 Prace językoznawcze / [redaktor serii językoznawczej, Adam Heinz] zesz. 41 - zesz. 122. - Wyd. 1. - Warszawa : Nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego. - Kraków : Państwowe Wydawn. Naukowe , 1974-
20 355 Bajka w literaturze polskiego oświecenia / Wacław Woźnowski Kraków : Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego , 1974
21 367 The medievalism of G.K. Chesterton : a critical enquiry / Przemysław Mŗoczkowski v. 1. - Kraków : Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego , 1974-
22 370 . Prace językoznawcze ; zesz. 43 Funkcje zaimków w grupach nominalnych współczesnej polszczyzny mówionej / Władysław Miodunka Wyd. 1. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe , 1974
23 376 . Prace językoznawcze ; zesz. 44 Studia nad dialektologią ukraińską i polską : (z materiałów b. Katedry językow ruskich UJ) / opracował i przygotował do druku Mieczysław Karaś Wyd. 1. - Warszawa : Nakł. Uniwersytetu Jagiellońskieg. - Kraków : Państwowe Wydawn. Naukowe , 1975
24 377 Au carrefour d'inspiration : études de littérature comparée / Maria Strzałkowa Kraków : Państwowe Wydawn. Naukowe Nakładem Universytetu Jagiellońskiego, 1975
25 380 . Prace językoznawcze ; zesz. 45 English feature-grammar and its application to deviant sentences / Irena Kałuża Wyd. 1. - Warszawa : Nakł. Uniwersytetu Jagiellońskieg. - Krakow : Panśtwowe Wydawn. Naukowe , 1975
26 385 . Prace językoznawcze ; zesz. 46 Język polski najstarszej doby piśmiennej : (XII-XIII w.) / Bogusław Dunaj Wyd. 1. - Warszawa : Nakł. Uniwersytetu Jagiellońskieg. - Kraków : Państwowe Wydawn. Naukowe , 1975
27 397 . Prace językoznawcze ; zesz. 48 . Studies in Hamito-Semitic ; 1 The verb in Cushitic / Andrzej Zaborski Wyd. 1. - Warszawa : Nakł. Uniwersytetu Jagiellońskieg. - Kraków : Państwowe Wydawn. Naukowe , 1975
28 402 Od ethosu do ethopoii : studia z antycznej terminologii krytyczno-literackiej u Dionizjusza z Halikarnasu / Romuald Turasiewicz Wyd. 1. - Warszawa : Państwowe Wydawn. Naukowe , 1975
29 419 Some problems of short fiction : the dramatic short story / Jerzy Strzetelski Wyd. 1. - [Krakow] : Nakładen Uniwersytetu Jagiellońskiego , 1976
30 421 . Prace językoznawcze ; zesz. 49 Sufiksy przymiotnikowe w języku polskim, niemieckim i francuskim : studium z zakresu gramatyki kontrastywnej / Marek Gawełko Wyd. 1. - Wrszawa : Nakł. Uniwersytetu Jagiellońskie. - Kraków : Państwowe Wydawn. Naukowe , 1976
31 427 . Prace językoznawcze ; zesz. 50 O języku i stylu "Ogniem i mieczem" Henryka Sienkiewicza : studia nad tekstem / Aleksander Wilkoń Wyd. 1. - Warszawa : Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego. - Kraków : Państwowe Wydawn. Naukowe , 1976
32 445 . Prace językoznawcze ; zesz. 51 Język polskich protokołów woźnickich XVII w. / Maria Teresa Michalewska cz. 1. - Wyd. 1. - Warszawa : Nakł. Uniwersytetu Jagiellońskieg. - Kraków : Państwowe Wydawn. Naukowe , 1977-
33 453 . Prace językoznawcze ; zesz. 53 Studia polsko-bułgarskie / [redaktor tomu, Jerzy Rusek] Wyd. 1. - Warszawa : Nakł. Uniwersytetu Jagiellońskieg. - Kraków : Państwowe Wydawn. Naukowe , 1977
34 457 . Prace językoznawcze ; zesz. 54 Z zagadnień języka artystycznego : materiały konferencji naukowej, poświęconej problematyce języka literatury, zorganizowanej przez Instytut Filologii Polskiej UJ, Kraków 17-19 luty 1975 / pod redakcją Józefa Bubaka i Aleksandra Wilkonia Wyd. 1. - Warszawa : Nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego. - Kraków : Państwowe Wydawn. Naukowe , 1977
35 476 . Prace językoznawcze ; zesz. 55 Słowiańska fonetyka historyczna a frekwencja / Witold Mańczak Kraków : Nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego , 1977
36 482, 582, 672, etc . Pracehistoryczne ; zesz. 57, 68, 75 etc Studia Austro-Polonica / [redaktorzy tomu Józef Buszko, Walter Leitsch] 1 - 4. - Warszawa ; Kraków : Nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego , c1978-
37 490 . Prace językoznawcze ; zesz. 57 Księga sądowa państwa żywieckiego, 1681-1773 / opracowali i wydali Mieczysław Karaś i Ludwik Łysiak Wyd. 1. - Kraków : Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego ; Państwowe Wydawn. Naukowe , c1978
38 494 . Prace językoznawcze ; zesz. 58 Negatively phrased utterances in English : an essay in some aspects of negation against the historical background / Ruta Nagucka Wyd. 1. - Warszawa : Nakł. Uniwersytetu Jagiellońskieg. - Kraków : Państwowe Wydawn. Naukowe , 1978
39 497 . Prace językoznawcze ; zesz. 60 Nazwy staropolskich powinności feudalnych danin i opłat : do 1600 roku / Aleksander Zajda Wyd. 1. - Warszawa : Nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego. - Kraków : Państwowe Wydawn. Naukowe , 1979
40 505 . Prace językoznawcze ; zesz. 62 Szesnastowieczne edycje "Dictionarii Ioannis Murmellii variarum rerum--" / Zofia Cygal-Krupowa cz. 1. - Wyd. 1. - Warszawa : Nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego. - Kraków : Państwowe Wydawn. Naukowe , 1979-
41 511 . Prace polonijne ; zesz. 3 Materiały do bibliografii dziejów emigracji oraz skupisk polonijnych w Ameryce Północnej i Południowej w XIX i XX wieku / pod redakcją Ireny Paczyńskiej i Andrzeja Pilcha Warszawa ; Kraków : Nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego : Państwowe Wydawn. Nauk. , 1979
42 537 . Prace językoznawcze ; zesz. 65 Języki mniejszości narodowych w tekstach literackich i folklorystycznych / Maria Brzezina 1. - Wyd. 1. - Warszawa : Nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego. - Kraków : Państwowe Wydawn. Naukowe , 1979
43 546 Dydaktyka dydaktyki literatury i języka polskiego : z zagadnień teorii i praktyki : materiały konferencji poświęconej programowi, treściom i metodom kształcenia dydaktycznego studentów polonistyki, Uniwersytet Jagielloński, 2-3 kwietnia 1976 r. / [redaktor tomu Zenon Jagoda] Wyd. 1. - Warszawa : Państwowe Wydawn. Nauk. , 1979
44 547 . Prace prawnicze zesz. 88 Stronnictwo Pracy--działalność polityczna i koncepcje programowe, 1937-1945 / Jacek M. Majchrowski Wyd. 1. - Kraków : Nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego. - Warszawa : Państwowe Wydawn. Nauk. , 1979
45 551 Polskie kino lat 1918-1939 : zagadnienia wybrane / [redaktor tomu Zbigniew Wyszyński] Wyd. 1. - Kraków : Nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego. - Warszawa : Państwowe Wydawn. Nauk. , 1980
46 559 . Prace językoznawcze ; zesz. 67 Teoria pól językowych : społeczne i indywidualne ich uwarunkowania / Władysław Miodunka Wyd. 1. - Warszawa : Nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego. - Kraków : Państwowe Wydawn. Naukowe , 1980
47 561, etc Dlugossiana : studia historyczne w pięćsetlecie śmierci Jana Długosza / [redaktor tomu Stanisław Gawęda] [cz. 1],cz. 2. - Warszawa : Państwowe Wydawn. Nauk.. - [Kraków] : Nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego , 1980-1985
48 561 . Prace językoznawcze ; zesz. 68 Clicks their form, function, and their transformation or how our ancestors were gesticulating, clicking, and crying / Roman Stopa Wyd. 1. - Kraków : Nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego , 1979
49 632 Prace prawnicze zesz. 100. - [Kraków] : Nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego , 1982
50 653, 836, 928 . Prac Instytutu Geograficznego UJ ; zesz. 77, 91, 97 . Prace geograficzne ; zesz. 55, 69, 75 Results of studies of the climatological station of the Jagiellonian University in Cracow / [redaktor serii z geografii fizycznej Mieczysław Hess] 1,2,3. - [Kraków] : Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego , 1982-1989
51 665 . Prace prawnicze ; zesz. 104 . Landrecht des Herzogtums Preussen von 1620 / Wiesław Litewski ; 1 Strafrecht / Wiesław Litewski Wyd. 1. - Warszawa : Państwowe Wydawn. Nauk.. - Kraków : Nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego , 1982
52 680 . Prac Instytutu Geograficznego ; zesz. 79 . Prace geograficzne ; zesz. 57 X Międzynarodowa Konferencja Meteorologii Karpackiej, Kraków 16-20 września 1981 / [redaktor tomu Barbara Obrębska-Starklowa] Wyd. 1. - Kraków : Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego , 1983
53 709 . Prac Instytutu Geograficznego UJ ; zesz. 82 . Prace geograficzne ; zesz. 60 Studies on social-economic geography published on the occasion of the 25th Congress of International Geographical Union in Paris 1984 / [redaktor serii z geografii ekonomicznej Jadwiga Warszyńska ; tłumaczenie Zygmunt Górka] Wyd. 1. - Kraków : Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego , 1984
54 718 . Prace historycznoliterackie ; zesz. 55 Przemiany literatury polskiej w latach 1907-1918 : materiały z konferencji naukowej w Osieczanach koło Myślenic zorganizowanej przez Zakład Literatury Polskiej XIX wieku Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniach 20 X-22 X 1980 roku / pod redakcją Tomasza Weissa i Mariana Zaczyńskiego Wyd. 1. - Warszawa : Nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego , 1986
55 734 . Prace prawnicze ; zesz. 111 . Landrecht des Herzogtums Preussen von 1620 / Wiesław Litewski ; 3 Zivilprozessrecht, Lehnrecht / Wiesław Litewski Wyd. 1. - Warszawa : Państwowe Wydawn. Nauk.. - Kraków : Nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego , 1984
56 740 . Prac Instytutu Geograficznego UJ ; zesz. 83 . Prace geograficzne ; zesz. 61 Studies on physical geography published on the occasion of the 25th Congress of International Geographical Union in Paris 1984 / [redaktor tomu Barbara Obrębska-Starklowa] Wyd. 1. - Kraków : Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego , 1984
57 756, 970 . Prac Instytutu Geograficznego UJ ; zesz. 85, 103 . Prace geograficzne ; zesz. 63, 81 . Polar studies of the Jagiellonian University ; [1], 2 Spitsbergen expeditions / edited by Zdzisław Czeppe 1980-1982,1983-1987. - Wyd. 1. - Kraków : Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego , 1985
58 758 . Prac Instytutu Geograficznego UJ ; zesz. 87 . Prace geograficzne ; zesz. 65 Ewolucja przestrzenno-funkcjonalnej struktury japońskich obszarów metropolitalnych / Rajmund Mydel, Teruo Ishimizu Wyd. 1. - Kraków : Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego , 1985
59 781 . Prace prawnicze ; zesz. 119 . Landrecht des Herzogtums Preussen von 1620 / Wiesław Litewski ; 4 Privatrecht / Wiesław Litewski Wyd. 1. - Warszawa : Państwowe Wydawn. Nauk.. - Kraków : Nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego , c1986
60 826 . Prace prawnicze <BA19245029> zesz. 121 . { Landrecht des Herzogtums Preussen von 1620 / Wiesław Litewski ; 5 . Privatrecht } ; D-E Obligationenrecht ; Erbrecht / Wiesław Litewski Wyd. 1. - Warszawa : Państwowe Wydawn. Nauk.. - Kraków : Nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego , 1987
61 835 . Prace Językoznawcze ; zesz. 85 In memoriam Mieczysław Małecki / pod redakcją Jerzego Ruska Wyd. 1. - [Kraków] : Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego , 1987
62 862 . Prace historyczne ; zesz. 87 Zwycięstwo nad faszyzmem i jego skutki / pod redakcją Lubomira Zyblikiewicza Kraków : Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego , 1988
63 894 ; Prace polonijne ; zesz. 13 Ewolucja ideologii i przemiany tożsamości narodowej Polonii w Stanach Zjednoczonych w latach 1870-1970 / Tadeusz Paleczny Wyd. 1. - Kraków : Nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego : Państwowe Wydawn. Nauk., Oddz. w Krakowie , 1989
64 927 . Prac Instytutu Geograficznego UJ ; zesz. 96 . Prace geograficzne ; zesz. 74 The Romanian Carpathians : tourist monograph of the Carpathians / [redaktor serii z geografii ekonomicznej Jadwiga Warszyńska ; tłumaczenie z języka rumuńskiego Cristina Savu] Kraków : Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego , 1988
65 929 . Prac Instytutu Geograficznego UJ ; zesz. 98 . Prace geograficzne ; zesz. 76 Les Recherches géographiques dans le Massif central et dans les Carpates polonaises / sous la rédaction de Jadwiga Warszyńska Wyd. 1. - Warszawa : Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego , 1989
66 662, 684, 687, 746, 757, 785, 789, 802, 837, 845, 879, 912, 939, 979, 980, 1008, 1013, 1053 . Prac Instytutu geograficznego UJ ; zesz. 78, 80, 81, 84, 86, 88, 89, 90, 92, 95, 93, 94, 99, 105, 106, 109, 110, 113 Prace geograficzne zesz. 56 - zesz. 91. - Wyd. 1. - Kraków : Nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego , 1983-
67 946 . Prac Instytutu Geograficznego UJ ; zesz. 101 . Prace geograficzne ; zesz. 79 Evolution of socio-economic structure of Japan's metropolitan areas / Rajmund Mydel, Teruo Ishimizu Wyd. 1. - Kraków : Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego , 1988
68 957 . Prac Instytutu Geograficznego UJ ; zesz. 102 . Prace geograficzne ; zesz. 80 Karpacka Konferencja Turystyczna : materiały Międzynarodowej Konferencji Geografów Krajów Karpackich, Kraków, 13-16 maja 1985 = Carpathian Tourist Conference : papers of the International Conference of Geographers from Carpathian Countries, Cracow, 13-14th [i.e. 16th] May, 1985 / [redaktor serii z geografii ekonomicznej Jadwiga Warszyńska] Wyd. 1. - Kraków : Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego , 1989
69 977 . Prac Instytutu Geograficznego UJ ; zesz. 104 . Prace geograficzne ; zesz. 82 Społeczności miejskie wobec uprzemysłowienia / Bolesław Domański Wyd. 1. - Kraków : Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego , 1990
70 1006 . Prac Instytutu Geograficznego ; zesz. 107 . Prace geograficzne ; zesz. 85 Zarys geografii pielgrzymek / Antoni Jackowski Wyd. 1. - Kraków : Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego , 1991
71 1007 . Prac Instytutu Geograficznego ; zesz. 108 . Prace geograficzne ; zesz. 86 Scientific and didactic activity in Polish university centres on the geography of tourism : published on the occasion of the 27th Congress of International Geographical Union in Washington 1992 / redactor Jadwiga Warszyńska Wyd. 1. - Kraków : Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego , 1992
72 1041 . Prac Instytutu Geograficznego ; zesz. 111 . Prace geograficzne ; zesz. 89 Studium turyzmu Uniwersytetu Jagiellońskiego (1936-1939) / pod redakcją Antoniego Jackowskiego Wyd. 1. - Kraków : Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego , 1992
73 1042 . Prac Instytutu Geograficznego UJ ; zesz. 112 . Prace geograficzne ; zesz. 90 Problemy klimatologii gór i wyżyn / pod redakcją Mieczysława T. Hessa Wyd. 1. - Kraków : Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego , 1992
74 1065 . Prac Instytutu Geograficznego UJ ; zesz. 114 . Prace geograficzne ; zesz. 92 Ruch naturalny ludności w Polsce w latach 1948-1988 / Adam Jelonek Wyd. 1. - Kraków : Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego , 1992
75 1085 . Prace geograficzne ; zesz. 93 Diurnal transformations of demographical and social space of Tokyo / Rajmund Mydel Wyd. 1. - Kraków : Nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego , c1993
76 1086 . Prace jézykoznawcze ; zesz. 114 Dolganischer Wortschatz / Marek Stachowski Kraków : Nakl. Uniewersytetu Jagiellońskiego , c1993
77 1088 . Prace historyczne ; zesz. 103 Ukraińska myśl polityczna w XX wieku : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Fundację św. Włodzimierza Chrzciciela Rusi Kijowskiej w Krakowie, 28-30 maja 1990 / pod redakcją Michała Pułaskiego Wyd. 1. - Kraków : Nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego , 1993
78 1098 . Prac Instytutu Geograficznego UJ ; zesz. 116 . Prace geograficzne ; zesz. 94 . Polar studies of the Jagiellonian University ; 3 Dedicated to the memory of professor Zdzisław Czeppe (1917-1991) / edited by Adam Krawczyk and Wiesław Ziaja Kraków : Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego , 1993
79 1119 . Prac Instytutu Geograficznego UJ ; zesz. 117 . Prace geograficzne ; zesz. 95 Early meteorological instrumental records in Europe - methods and results / edited by Barbara Obrębska-Starklowa Wyd. 1. - Kraków : Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego , 1993
80 1144 . Prac Instytutu Geograficznego UJ ; zesz. 118 . Prace geograficzne ; zesz. 96 Przemiany środowiska geograficznego Krakowa i ich skutki / pod redakcj̜a Barbary Obr̜ebskiej-Starklowej Wyd. 1. - Kraków : Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego , 1994
81 1147 . Prac Instytutu Geograficznego UJ ; zesz. 119 . Prace geograficzne ; zesz. 97 The effect of weather and climatic conditions on pollen fall / edited by Barbara Obrębska-Starkel Wyd. 1. - Kraków : Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego , 1994
82 1156 . Prac Instytutu Geograficznego ; zesz. 120 . Prace geograficzne ; zesz. 98 Environmental aspects of the timberline in Finland and in the Polish Carpathians / edited by Olavi Heikkinen, Barbara Obrębska-Starkel, Sakari Tuhkanen Wyd. 1. - Kraków : Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego , c1995
83 1157 . Prac Instytutu Geograficznego ; zesz. 121 . Prace geograficzne ; zesz. 99 Milieu naturel et activites socio-economiques dans les montagnes (Carpates-Massif Central) / sous la direction, Kazimierz Krzemień ; [redaktor Jerzy Hrycyk] Wyd. 1. - Kraków : Nakłladem Uniwersytetu Jagiellońskiego , c1995