Link on this page

<Books>
Conferenze (Polska Akademia Nauk. Stacja Naukowa w Rzymie)

Publisher Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Codes ID=1000014833 NCID=BA0342411X

Show details.

Language English

Hide subdivided bibliography.