Link on this page

<Books>
儒家思想新論 / 賀麟等著 . 孔教論 / 陳煥章講演 . 孔子 / 謝无量著 . 孔子哲學之真面目 / 蔡尚思著
ru jia si xiang xin lun . kong jiao lun . kong zi . kong zi zhe xue zhi zhen mian mu ジュカ シソウ シンロン . コウキョウロン . コウシ . コウシ テツガク シ シンメンモク
(民國叢書 / 《民國叢書》編輯委員會編 ; 第4編 2 哲學・宗教類)

Publisher [上海] : 上海書店
Year [1992.12]
Codes ID=2000827950 NCID=BN10101145

Show details.

Language Chinese
Size 1冊 ; 19cm
Other titles romanized title:Rujia sixiang xinlun . Kongjiaolun . Kongzi . Konzi zhexue zhi zhenmianmu
variant access title:哲学之真面目
Notes 儒家思想新論: 正中書局1948年刊の影印. 孔教論: 孔教會事務所1913年刊の影印. 孔子: 中華書局1926年刊の影印. 孔子哲學之真面目: 啓智書局1935年刊の影印
Authors 賀, 麟 <he, lin>
陳, 煥章 <chen, huan zhang>
謝, 無量(1884-1964) <xie, wu liang>
蔡, 尚思(1905-) <cai, shang si>
Subjects FREE:孔子
Classification NDC8:082
NDLC:US1
Vol : [精裝]

Hide book details.

Cent.Lib.,Closed Stacks, Books(Japanese)
089.951/MIN/4-2 0173376423

1992

 Similar Items