このページのリンク

<図書>
Prace slawistyczne

出版者 Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
出版者 Warszawa : Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy
コード類 書誌ID=1000062725 NCID=BA03420979

書誌詳細を表示

本文言語 〔言語名不明〕
別書名 表紙タイトル:Slavica
異なりアクセスタイトル:Seria Prace slawistyczne
著者標目 Instytut Słowianoznawstwa (Polska Akademia Nauk)
Instytut Slawistyki (Polska Akademia Nauk)

子書誌情報を非表示

1 6 Stosunki literackie polsko-czeskie i polsko-słowackie, 1890-1939 : praca / Stanisław Bylina ... [et al.] ; pod red. Jerzego Ślizińskiego Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich , 1978
2 7 Osiemnastowieczne imiennictwo ukraińskie w dawnym województwie ruskim / Ewa Wolnicz-Pawłowska Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich , 1978
3 10 Wokalizacja jerów słabych w rdzennej sylabie nagłosowej w południowo-wschodniej słowiańszczyźnie / Jerzy Duma Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich , 1979
4 13, 16, 25, 34, 39, 49, 88 Atlas gwar bojkowskich / opracowany głównie na podstawie zapisów Stefana Hrabca przez Zespół Instytutu Słowianoznawstwa PAN ; pod kierunkiem Janusza Riegera całość(set) - t. 7. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich , 1980-1991
5 nr 14, 17, 133, 126 Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny / pod redakcją Stanisława Glinki, Antoniny Obrębskiej-Jabłońskiej i Janusza Siatkowskiego : [set] - t. 10. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich , 1980-
6 23 Semantyczne aspekty kategorii określoności/nieokreśloności : na materiale z języka bułgarskiego, polskiego i rosyjskiego / Violetta Koseska-Toszewa Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich , 1982
7 26 Dorobek wydawniczy Zakładu Języków Słowiańskich Instytutu Słowianoznawstwa PAN : bibliografia / opracowała Irena Dulewiczowa Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich , 1982
8 31 Studia linguistica memoriae Zdislai Stieber dedicata : materiały z sesji naukowej, Warszawa 20-21 X 1981 r. / [redaktor naukowy Jadwiga Zieniukowa] Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich , 1983
9 37 Z dawnych podziałów Słowiańszczyzny : słowiańska alternacja (j)e- : o- / Hanna Popowska-Taborska Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawn. Polskiej Akademii Nauk , 1984
10 83 Rozwój sonantów zgłoskotwórczych w gwarach południowo-wschodniej słowiańszczyzny / Jerzy Duma Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich , 1990
11 95 Transitivity and clause structure in Polish : a study in case marking / Axel Holvoet Warszawa : Slavistyczny Ośrodek Wydawniczy : Omnitech Press , 1991
12 105 Leksyka słowiańska na warsztacie językoznawcy / pod redakcją, Hanny Popowskiej-Taborskiej Warszawa : Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy , 1997
13 116 Fonetyka wielkopolskich rot sądowych / Maria Trawińska : [pbk]. - Warszawa : Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy , 2005
14 117 Przemiany socjolingwistyczne w polskich społecznościach na Litwie (region Trocki) i Białorusi (region Iwieniecki) : studium porównawcze / Koji Morita Warszawa : Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy , 2006
15 120 Język i kultura mieszkańców wsi włościańskich i szlacheckich dawnej ziemi drohickiej na Podlasiu : studium socjolingwistyczne / Ewa Golachowska : pbk. - Warszawa : Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy , 2006