このページのリンク

<図書>
Prace Komisji Nauk Historycznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie

出版者 Wrocław ; Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
コード類 書誌ID=1000054388 NCID=BA25259323

書誌詳細を表示

本文言語 〔言語名不明〕
著者標目 Polska Akademia Nauk. Komisja Nauk Historycznych

子書誌情報を非表示

1 Nr. 1 Książęca ludność służebna w Polsce wczesnofeudalnej / Karol Buczek Wrocław : Zakład Narodwy im. Ossolińskich , 1958
2 nr 2 O Polską koronę : polityka Francji w latach 1725-1733 / Emanuel Rostworowski Wrocław ; Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk , 1958
3 nr 4 Kolonizacja sullańska / Aleksander Krawczuk Wrocław ; Kraków : Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawn. Polskiej Akademii Nauk , 1960
4 nr 5 Ziemie polskie przed tysiącem lat : (zarys geograficzno-historyczny) / Karol Buczek Wrocław ; Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawn. Polskiej Akademii Nauk , 1960
5 nr 6 Jakub Kazimierz Haur, pisarz rolniczy z XVII wieku : studium z dziejów polskiej literatury rolniczej / Antoni Podraza Wrocław ; Warszawa ; Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawn. Polskiej Akademii Nauk , 1961
6 nr 7, 12 Rozbiór krytyczny Annalium Poloniae Jana Długosza / opracowali: St. Gawęda ... [et al.] ; pod kierunkiem Jana Dąbrowskiego t. 1,t. 2. - Wrocław ; Warszawa ; Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawn. Polskiej Akademii Nauk , 1961-
7 nr 8 Stanowisko Rzeczypospolitej szlacheckiej wobec sprawy Ukrainy : na przełomie XVII-XVIII w. / Jan Perdenia Wrocław ; Warszawa ; Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk , 1963
8 nr 9 Węgierska polityka narodowościowa przed wybuchem powstania 1848 roku / Wacław Felczak Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk , 1964
9 nr 10 Mikołaj Zyblikiewicz, (1823-1887) / Irena Homola Dzikowska Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk , 1964
10 nr 11 Targi i miasta na prawie polskim : (okres wczesnośredniowieczny) / Karol Buczek Wrocław ; Warszawa ; Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawn. Polskiej Akademii Nauk , 1964
11 nr 13 Gospodarstwo magnackie w województwie podolskim : w drugiej połowie XVIII wieku / Władysław A. Serczyk Wyd. 1. - Wrocław ; Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 196
12 nr 14 Powstanie Palatynacko-Badeńskie 1849 roku : oraz udział w nim Polaków / Anna Owsińska Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk , 1965
13 nr. 15 Między polską a Brandenburgią : sprawa lenna lęborsko-bytowskiego w drugiej połowie XVII w. / Anna Kamińska-Linderska Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich , 1966
14 Nr. 16 Rzymskie zgromadzenie wyborcze od sulli do cezara / Jerzy Linderski Wrocław : Zakład narodowy imienia ossolińskich wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk , 1966
15 nr 17 Koło polskie w Rosyjskiej Dumie Państwowej w latach 1906-1909 / Zygmunt Łukawski Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawn. , 1967
16 nr 18 Jakub z Debna na tle wewnętrznej i zagranicznej polityki Kazimierza Jagiellończyka / Feliks Kiryk Wrocław ; Warszawa ; Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk , 1967
17 nr 19 Polsko-czechosłowackie stosunki dyplomatyczne : w latach 1918-1925 / Alina Szklarska-Lohmannowa Wrocław : Zakład Narodowy imienia Ossolińskich , 1967
18 nr 20 Związki handlowe miast polskich z Gdańskiem w XVI i pierwszej połowie XVII wieku / Jan M. Małecki [Wyd. 1.]. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich , 1968
19 nr. 21 Kancelaria Kazimierza Konradowica księcia kujawsko-łęczyckiego, 1233-1267 / Józef Mitkowski Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawn. Polskiej Akademii Nauk , 1968
20 nr. 22 Dokumenty i kancelaria przemysła i oraz bolesława pobożnego 1239-1279 : na tle współczesnej dyplomatyki wielkopolskiej / Franciszek Sikora Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawn. Polskiej Akademii Nauk , 1969
21 nr 23 Konfederacja Sandomierska wobec Rosji w okresie poaltransztadzkim 1706-1709 / Andrzej Kamiński Wrocław ; Warszawa ; Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk , 1969
22 nr 24 Kazimierz Kelles-Krauz : życie i dzieło / Wiesław Bieńkowski Wrocław ; Warszawa ; Kraków : Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk , 1969
23 Nr 25 Sobornoje Ułożenije 1649 roku : zagadnienia społeczno-ustrojowe / Danuta Czerska [Wyd. 1.]. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich , 1970
24 nr 26 Prawica wielkiej emigracji wobec narodowego ruchu włoskiego : przed rewolucją 1848 roku / Jan Wszołek Wyd. 1. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich , 1970
25 nr. 27 Produkcja i handel zboźowy w latyfundium lubomirskich w drugiej połowie XVII i pierwszej XVIII wieku / Adam Homecki Wrocław ; Warszawa ; Kraków : Zakład narodowy im. Ossolińskich , 1970
26 nr. 28 Historia ustroju społeczno-politycznego Galicji, 1772-1848 / Stanisław Grodziski Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich , 1971
27 nr 29 Działalność centralizacji londyńskiej towarzystwa demokratycznego Polskiego 1850-1862 / Helena Rzadkowska Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich , 1971
28 nr 30 Kierunki produkcji dworskiej w ekonomii malborskiej w XVI wieku / Jan Szpak Wrocław : Zakład Narodowy imienia Ossolińskich , 1972
29 nr 31 Andrychowski ośrodek płócienniczy w XVIII i XIX wieku / Mariusz Kulczykowski Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawn. Polskiej Akademii Nauk , 1972
30 nr. 32 Działalność Włochów w Polsce w I połowie XVI wieku : na dworze królewskim, w dyplomacji i hierarchii kościelnej / Danuta Quirini-Popławska Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawn. Polskiej Akademii Nauk , 1973
31 Nr 33 Sztuka powieściopisarska Nałkowskiej, lata 1935-1954 / Ewa Frąckowiak-Wiegandtowa Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich , 1975
32 nr 33 La politique de la France envers l'Allemagne à l'époque de la Monarchie de juillet, 1830-1848 / Anna Owsińska ; [tłum. na język francuzki Jerzy Brablec] Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich , 1974
33 nr 34 Studia nad dokumentami katedry krakowskiej XIII wieku : początki kancelarii biskupiej / Karol Mieszkowski Wrocław : Zakład Narodowy imienia Ossolińskich , 1974
34 nr 35 Prasa galicyjska wobec powstania styczniowego / Kazimierz Olszański Wrocław ; Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich , 1975
35 nr 36 Kształt polityczny Polski w ideologii Towarzystwa Demokratycznego Polskiego : 1832-1846 / Henryk Żaliński Wrocław ; Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawn. Polskiej Akademii Nauk , 1976
36 nr. 45 Francuska opinia publiczna wobec spraw polskich w latach 1919-1925 / Józef Łaptos Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich , 1983