このページのリンク

<図書>
Acta Universitatis Wratislaviensis

出版者 Wrocław : Wydawn. Uniwersytetu Wrocławskiego
コード類 書誌ID=1000019018 NCID=BA04277021

書誌詳細を表示

本文言語 〔言語名不明〕
別書名 異なりアクセスタイトル:Serie Uniwersytetu Wrocławskiego
一般注記 Publisher varies: Warszawa ; Wrocław : Państwowe Wydawn. Naukowe
Publisher varies: Zakład narodowy im. Ossolińskich

子書誌情報を非表示

1 No. 95 Prace literackie / [redakcja serii "Prace literackie" Bogdan Zakrzewski] 10. - Wrocław : Zakład narodowy im. Ossolińskich , 1968
2 nr. 325 Staropolska fonetyka w świetle materiału onomastycznego do XIV wieku / Małgorzata Sulisz Warszawa : Państwowe Wydawn. Naukowe , 1976
3 no. 368 Functional and probabilistic methods in quantum field theory / XII-th Winter School of Theoretical Physics in Karpacz, February 17-March 2, 1975 ; [editor, Bernard Jancewicz] vol. 1,vol. 2. - Wrocław : Wydawn. Uniwersytetu Wrocławskiego , 1976
4 no 682 . Historia ; 41 Propaganda polityczna stronnictw przed referendum z 30 VI 1946 r. / Tadeusz Marczak Wyd. 1. - Wrocław : Wydawn. Uniwersytetu Wrocławskiego , 1986
5 no. 1019 . Romanica Wratislaviensia ; 28 Décadentisme, symbolisme, avant-garde dans les littératures européennes : recueil d'études / Józef Heistein Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. - Paris : Librairie-Éditions A.G. Nizet , 1987
6 no 1574 . Slavica Wratislaviensia ; 82 Losy mieszkańców Wilejszczyzny w latach 1939-1946 : okupacja sowiecka i niemiecka, wywózki, partyzantka, repatriacja / Franciszek Sielicki Wrocław : Wydawn. Uniwersytetu Wrocławskiego , 1994
7 no 1613 . Slavica Wratislaviensia ; 83 Ukrainskij pierfiekt na -no, -to na fonie polskogo pierfiekta / Diana Wieczorek Wrocław : Wydawn. Uniwersytetu Wrocławskiego , 1994
8 no 1819 Polacy w Kazachstanie : historia i współczesność / pod redakcją Stanisława Ciesielskiego i Antoniego Kuczyńskiego Wrocław : Wydawn. Uniwersytetu Wrocławskiego , 1996
9 no. 1901 . Historia ; 130 Życie codzienne polskich zesłańców w ZSRR w latach 1940-1946 : studia / pod redakcją Stanisława Ciesielskiego Wrocław : Wydawn. Uniwersytetu Wrocławskiego , 1997
10 no. 1940 Mniejszości narodowe w Polsce / pod redakcją Zbigniewa Kurcza Wrocław : Wydawn. Uniwersytetu Wrocławskiego , 1997
11 no 2026 Ordynacja kryminalna Józefa I z 1707 roku : z dziejów procesu karnego na Śląsku w pierwszej połowie XVIII wieku / Józef Koredczuk Wrocław : Wydawn. Uniwersytetu Wrocławskiego , 1999
12 no 2145 "Polska na królu pruskim zdobyta" : ustrój, administracja i sądownictwo doby Komisji Rządzącej w 1807 roku / Jacek Arkadiusz Goclon Wrocław : Wydawn. Uniwersytetu Wrocławskiego , 1999
13 no 2179 . Politologia ; 26 Młode pokolenie Polski / pod redakcją Barbary Rogowskiej Wrocław : Wydawn. Uniwersytetu Wrocławskiego , 2000
14 no 2187 Polscy zesłańcy na Syberii (1830-1883) : działalność pedagogiczna, oświatowa i kulturalna / Barbara Jędrychowska Wrocław : Wydawn. Uniwersytetu Wrocławskiego , 2000
15 no 2236 . Politologia ; 31 Model społeczeństwa obywatelskiego w historiozofii Feliksa Konecznego / Piotr Grabowiec Wrocław : Wydawn. Uniwersytetu Wrocławskiego , 2000
16 no 2258 . Historia ; 147 Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana Kazimierza Wazy : prawo-doktryna--praktyka / Stefania Ochmann-Staniszewska, Zdzisław Staniszewski t. 1,t. 2,całość. - Wrocław : Wydawn. Uniwersytetu Wrocławskiego , 2000
17 no 2283 . Historia ; 151 O nowy porządek europejski : ewolucja hitlerowskiej propagandy politycznej wobec Polaków w Generalnym Gubernatorstwie : 1939-1945 / Tomasz Głowiński Wrocław : Wydawn. Uniwersytetu Wrocławskiego , 2000
18 no 2348 Koncepcje polityki narodowościowej Ukrainy : tradycje i współczesność / Walenty Baluk Wrocław : Wydawn. Uniwersytetu Wrocławskiego , 2002
19 no 2364 Historia Śląska / Marek Czapliński ... [et al.] Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego , 2002
20 no 2565 Język polski w kancelarii królewskiej w pierwszej połowie XVI wieku / Beata Kaczmarczyk Wrocław : Wydawn. Uniwersytetu Wrocławskiego , 2003
21 no 2600 . Monografie Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego ; 9 Europejska integracja gospodarcza w polityce RFN (1949-2000) / Sebastian Płóciennik Wrocław : Wydawn. Uniwersytetu Wrocławskiego , 2004
22 no 2601 , Monografie Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego 8 Proces akcesji Polski do Unii Europejskiej w zakresie przepływu osób a doświadczenia Niemiec / Mariusz Wojtan Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego , 2004
23 No 2607 Polskie prawo stanów szczególnych 1918-1939 : wybór źródeł / Piotr Krzysztof Marszałek Wrocław : Wydawn. Uniwersytetu Wrocławskiego , 2004
24 no. 2378, 2611 . Slavica Wratislaviensia ; 117, 127 Wyraz i zdanie w językach słowiańskich : opis, konfrontacja, przekład / pod redakcją Iwony Łuczków i Jana Sokołowskiego 3,4. - Wrocław : Wydawn. Uniwersytetu Wrocławskiego , 2002-
25 no 2687 Dzienniki czynności Prezydenta RP Władysława Raczkiewicza, 1939-1947 / opracował Jacek Piotrowski tom 1,tom 2. - Wrocław : Wydawn. Uniwersytetu Wrocławskiego , 2004
26 no 3277 . Slavica Wratislaviensia ; 153 Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich / pod redakcją Agnieszka Mtusiak ... [et al.] 9. - Wrocław : Wydawn. Uniwersytetu Wrocławskiego , 2011