Link on this page

<Books>
Mechanizmy przemian ludnościowych globalna polityka ludnościowa / Janusz Balicki, Ewa Frątczak, Charles B. Nam
(Przemiany ludnościowe : fakty - interpretacje - opinie ; t. 1)

Publisher Warszawa : Instytut Politologii, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Year 2003
Codes ID=2001680841 NCID=BB21819150

Show details.

Language Polish,English
Size 537 p. : ill. ; 24 cm
Other titles added title page title:Mechanisms of population changes global population policy
Notes Includes bibliographical references
Authors *Balicki, Janusz
Frątczak, Ewa
Nam, Charles B.
Subjects LCSH:Population
LCSH:Population policy
LCSH:Poland -- Population  All Subject Search
Classification LCC:HB871
Vol ISBN:8385737685

Hide book details.

Cent.Lib.,Closed Stacks ,Books(European Lang.)
304.62/B198 1380634380 SLV(スラブコレクション) 8385737685 2003

 Similar Items