このページのリンク

<図書>
Biblioteka "Kultury"

出版者 Paryż [Paris] : Instytut Literacki [Institut Littéraire]
コード類 書誌ID=1000009533 NCID=BA0092997X

書誌詳細を表示

本文言語 〔言語名不明〕

子書誌情報を非表示

1 t. 3 Zniewolony umysł / Czesław Miłosz Paryż : Instytut Literacki , 1953
2 t. 5 Światło dzienne / Czesław Miłosz Paryż : Instytut Literacki , 1953
3 t. 6 Turyści z bocianich gniazd / Czesław Straszewicz Paryż : Instytut Literacki , 1953
4 t. 8 Złota hramota / Józef Łobodowski Paryż : Instytut Literacki , 1954
5 t. 11 Smagła swoboda / Marian Pankowski Paryż : Instytut Literacki , 1955
6 t. 18 Polityka i rzeczywistość / Jeanne Hersch ; przełożył Czesław Miłosz Paryż : Instytut Literacki , 1957
7 t. 19 Traktat poetycki / Czesław Miłosz Paryż : Instytut Literacki , 1957
8 t. 20 Kontra / Józef Mackiewicz Paryż : Instytut Literacki , 1957
9 tom 22 Szkice piórkiem : (Francja 1940-1944) / Andrzej Bobkowski cz. 1,cz. 2. - Paryż : Instytut Literacki , 1957
10 t. 27 Nowa klasa wyzyskiwaczy : (analiza systemu komunistycznego) / Milovan Dżilas ; spolszczył Juliusz Mieroszewski Paryż : Instytut Literacki , 1957
11 t. 28 Cmentarze ; Następny do raju / Marek Hłasko Paryż : Instytut Literacki , 1958
12 t. 29 Kontynenty / Czesław Miłosz Paryż : Instytut Literacki , 1958
13 t. 30 Polska w bibliografii niemieckiej, 1954-1956 : oraz uzupełnienia do okresu 1945-1953 / Jan Kowalik Paryż : Instytut Literacki , 1958
14 t. 32 Król jest nagi / Howard Fast Paryż : Instytut Literacki , 1958
15 Tom 33 Wybór Pism / Simone Weil ; tłumaczył opracował Czeaław Miłosz Paryż : Instytut Literacki , 1958
16 t. 37 Розстріляне відродження : антологія 1917-1933, поезія, проза, драма, есей / Юрій Лавріненко [Paris] : Instytut Literacki , 1959
17 t. 43 "Kultura" 1947-1957 : bibliografia zawartości treści ; Działalność wydawnicza (1946-maj 1959) / Jan Kowalik Paryż : Instytut Literacki , 1959
18 Tom 46 Sąd idzie / Abram Terc . Co to jest realizm socjalistyczny ? / Anomim ; przełożył z rosyjskiego Józef Łobodowski Paryż : Instytut Literacki , 1959
19 t. 48 . Dokumenty ; 7 Kolumbowy błąd : szkice z historii, teorii i praktyki sowieckiego "komunizmu" / Wiktor Sukienncki Paryż : Instytut Literacki , 1959
20 t. 50 Rodzinna Europa / Czesław Miłosz Paryż : Instytut Literacki , 1959
21 t. 51 Skrzydła ołtarza / Gustaw Herling-Grudziński Paryż : Instytut Literacki , 1960
22 t. 57 Tkanka ziemi / Kazimierz Wierzyński Paryż : Instytut Literacki , 1960
23 t. 58 Jerzy niemirycz w 300-lecie ugody Hadziackiej / Stanisław Kot Paryż : Instytut Literacki , 1960
24 t. 60 Sasza i bogowie : cztery utwory dramatyczne / Artur Marya Swinarski Paryż : Instytut Literacki , 1960
25 t. 65 Eseje dla Kassandry / Paweł Hostowiec Paryż : Instytut Literacki , 1961
26 t. 66 Żydzi w kulturze polskiej / Aleksander Hertz Paryż : Instytut Literacki , 1961
27 t. 68 Opowieści fantastyczne / Abram Terc ; przełożyli z oryginału rosyjskiego Józef Łobodowski i Stefan Bergholz Paryż : Instytut Literacki , 1961
28 tom 78 Od Witosa do Sławka / Bernard Singer Paryż : Instytut Literacki , 1962
29 t. 85 Orfeusz w piekle XX wieku / Józef Wittlin Paryż : Instytut Literacki , 1963
30 t. 87, 238 Opowiadania / Marek Hłasko Paryż : Instytut Literacki , 1963
31 t. 89 . Dokumenty ; 12 Klub Krzywego Koła / Witold Jedlicki Paryż : Instytut Literacki , 1963
32 t. 91 Lubimow / Abram Terc ; z rosyjskiego przełożył Józef Łobodowski Paryż : Institut Literacki , 1963
33 t. 92 We własnych oczach : antologia współczesnej literatury sowieckiej / wstęp Gustawa Herlinga-Grudzińskiego ; przekłlady: Józefa Łobodowskiego, Zdzisława Miłoszewskiego, Kazimierza Okulicza Paryż : Instytut Literacki , 1963
34 t. 93 Drugie przyjście oraz inne opowiadania i szkice / Gustaw Herling-Grundziński Paryż : Instytut Literacki , 1963
35 t. 96 Wszyscy byli odwróceni ; Brudne czyny / Marek Hłsko Paryż : Instytut Literacki , 1964
36 t. 102 Polityka Becka / Stanisław Mackiewicz Paryż : Instytut Literacki , 1964
37 t. 105 Biała księga : fakty i dukumenty z okresów dwóch wojen światowych zebrał, częściowo przełożył i w przypisy zaopatrzył / Wiktor Sukiennicki Paryż : Instytut Literacki , 1964
38 t. 120 Odkupienie i inne opowiadania / Mikołaj Arżak Paryż : Instytut Literacki , 1965
39 t. 121 Fragmenty wspomnién / Arthur Koestler Paryz : Instytut literacki , 1965
40 t. 127 . Dokumenty ; 16 Sąd idzie! : Stenogram z procesu A. Siniawskiego i J. Daniela (A. Terca i M. Arżaka) Moskwa, luty 1966 / wstęp Hélène Zamoyskiej 2 wyd. - Paryż : Instytut Literacki , 1966
41 t. 128 Piękni dwudziestoletni / Marek Hłsko Paryż : Instytut Literacki , 1966
42 t. 129 Polityka narodowościowa ZSSR : w dobie Chruszczowa : posłowie wsewołoda hołubnyczego / Borys Lewićkyj ; przełożył z niemieckiego Mieczysław Zarzycki Paryż : Instytut Literacki, 1966
43 t. 131 Polska mało znana / George J. Flemming Wyd. 2-e. - Paryż : Instytut Literacki , 1967
44 t. 136 Rosyjsko-polska entente cordiale : jej początki i fundamenty 1903-1905 / Wacław Lednicki Raryż : Instytut Literacki , 1966
45 t. 151 Wielka czystka / Aleksander Weissberg-Cybulski ; przłożył z niemieckiego Adam Ciołkosz ; wstęp Gustawa Herling-Grudzińskiego Paryż : Instytut Literackie , 1967
46 t. 158 Świat przetłumaczony / Alicja Iwańska Paryż : Instytut Literacki , 1968
47 t. 163 Apelacja / Jerzy Andrzejewski Paryż : Instytut Literacki , 1968
48 t. 164 Raporty, Polska 1945-1946 / Przeł. z włoskiego Paweł Zdziechowski Paryż : Instytut Literacki , 1968
49 t. 165 Zatrzymany do wyjaśnienia / Stanisław Wygodzki Paryź : Instytut Literacki , 1968
50 t. 166 Zwycięstwo / Henryk Grynberg Paryż : Instytut Literackie , 1969
51 t. 169 Ukraina 1956-1968 / opracował Iwan Koszeliwec ; przełożył z ukraińskiego Józef Łobodowski Paryż : Instytut Literacki , 1969
52 t. 175 Upiory rewolucji / Gustaw Herling-Grudziński Paryż : Instytut Literacki , 1969
53 t. 179 Biurokracja totalna / Paulina Preiss Paryż : Instytut Literacki , 1969
54 t. 181 . Dzieła zebrane / Witold Gombrowicz ; t. 1 Ferdydurke / Witold Gombrowicz Paryż : Instytut Literacki , 1969
55 t. 183 . Seria "Dokumenty" ; 29 Motory i hamulce socjalizmu / Władysław Bieńkowski Paryż : Instytut Literacki , 1969
56 t. 188 Dwa listy, i inne opowiadania / Sławomir Mrożek Paryż : Instytut Literacki , 1970
57 t. 197 . Seria "Dokumenty" ; 33 Głosy stamtąd : ZSSR i PRL : od opozycji do rewolucji Paryż : Instytut Literacki , 1970
58 t. 198 . Dokumenty List do emigranta / O.N. Burba-Kochański Paryż : Instytut literacki , 1970
59 t. 202 Poznań 1956 [i.e. Tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt sześć]-grudzień 1970 Paryż : Mesnil-le-Roi, Instytut littéraire , 1971
60 t. 209 . Seria "Dokumenty" ; 37 Socjologia klȩski : dramat gomułkowskiego czternastolecia / Władysław Bieńkowski Paryż : Instytut Literacki , 1971
61 t. 214 . Seria "Dokumenty" ; 38 Rewolta szczecińska i jej znaczenie / opracowała Ewa Wacowska Paryż : Instytut Literacki , 1971
62 T. 229 . dokumenty ; Nr 40 Wymiar sprawiedliwości w PRL Paryz : Instytut literacki , 1973
63 t. 231 Dziennik pisany nocą, 1971-1972 / Gustaw Herling-Grudziński Paryż : Instytut Literacki , 1973
64 t. 234 Komunistyczny lewiatan / Maria Hirszowicz Paryż : Instytut Literacki , 1973
65 t. 236 . Dokumenty ; 41 Przeciw niewolnictwu : głos wolnej Rosji Paryż : Instytut Literacki , 1973
66 t. 243 Śledztwo / Tomasz Staliński Paryż : Instytut Literacki , 1974
67 t. 257 Bibliografia : Kultura (1958-1973), Zeszyty historyczne (1962-1973) : działalność wydawnicza (1959-1973) / Maria Danilewicz Zielińska Paryż : Instytut Litercki , 1975
68 t. 269 Materiały do refleksji i zadumy / Juliusz Mieroszewski Paryż : Instytut Literacki , 1976
69 t. 273 Widziane z ławy obrończej / Aniela Steinsbergowa Paryż : Instytut Literacki , 1977
70 t. 274 . Dokumenty ; 43 Krótkie spięcie : marzec 1968 / Marek Tarniewski Paryż : Instytut literacki , 1977
71 t. 276 Ruch oporu .... Le Mesnil-le-Roi : Instytut Literacki. - [Paris] : [diffusion Libella] , 1977
72 t. 277 Kościół, lewica, dialog / Adam Michnik Paryż : Instytut Literacki , 1977
73 t. 283 . Dzieła zebranie / Witold Gombrowicz ; t. 11 Wspomnienia polskie ; Wędrówki po Argentynie / Witold Gombrowicz Paryż : Instytut Literacki , 1977
74 t. 285 Nierzeczywistość / Kazimierz Brandys Paryż : Instytut Literacki , 1978
75 t. 289 Szkice o literaturze emigracyjnej / Maria Danilewicz Zielińska Paryż : Instytut Literacki , 1978
76 t. 295 Zasady ideowe / Jacek Kuroń Paryż : Instytut Literacki , 1978
77 t. 303 Etyka i poetyka : szkice 1970-1978 / Stanisław Barańczak Paryż : Instytut Literacki , 1979
78 t. 304 Wileński matecznik, 1939-1944 : z dziejów "Wachlarza" i armii krajowej / Bronisław Krzyżanowski (pseud. Bałtruk) Paryż : Instytut Literacki , 1979
79 t. 306 Ogród nauk / Czesław Miłosz Paryż : Instytut Literacki , 1979
80 t. 311 . Dokumenty ; 45 Porcja wolności (Październik 1956) / Marek Tarniewski Paryż : Instytut Literacki , 1979
81 t. 312 Trzecie kłamstwo : powieść / Kazimierz Orłoś Paryż : Instytut Literacki , 1980
82 t. 313 . Dokumenty ; 46 Raport o stanie narodu i PRL Paryż : Instytut Literacki , 1980
83 t. 315 . Dokumenty ; 47 Głos : niezależny miesięcznik społeczno-polityczny Paryż : Instytut Literacki , 1980
84 t. 318 Dziennik pisany nocą, 1973-1979 / Gustaw Herling-Grudziński Paryż : Instytut Literacki , 1980
85 t. 321 Pogranicze / Janina Kowalska Paryż : Instytut Literacki , 1980
86 t. 328 . Dzieła zbiorowe ; t. 7 Prywatne obowiązki / Czesław Miłosz Paryż : Instytut Literacki , 1980
87 t. 329 . Dzieła zbiorowe ; t. 8 Ziemia Ulro / Czesław Miłosz ; przedmowa ks. Józefa Sadzika Wyd. 2. - Paryż : Instytut Literacki , 1980
88 t. 330 . Dzieła zbiorowe ; t. 5 Dolina Issy / Czesław Miłosz Wyd. 4. - Paryż : Instytut Literacki , 1980
89 t. 333 Historia dwudziestolecia (1918-1939) / Paweł Zaremba ; do druku przygotował Marek Łatyński t. 1,t. 2. - Paryż : Instytut Literacki , 1981
90 t. 335 Miesiące / Kazimierz Brandys 1 : 1978-1979,2 : 1980-1981. - Paryż : Instytut Literacki , 1981-
91 t. 339 . Dzieła zbiorowe / Czesław Miłosz ; t. 2 Poezje / Czesław Miłosz Paryż : Instytut Literacki , 1981
92 t. 340 Teksty i preteksty / Maciej Broński Paryż : Instytut Literacki , 1981
93 t. 342 Tumult i widma / Józef Czapski Paryż : Instytut Literacki , 1981
94 t. 349 Ile jest dróg? / Zdzisław Najder Paryz : Instytut literacki , 1982
95 t. 350 Raport o stanie wojennym / Marek Nowakowski Paryz : Instytut literacki , 1982
96 t. 359 Płonie komitet, grudzień 1970-czerwiec 1976 / Marek Tarniewski Paryż : Instytut literacki , 1982
97 t. 363 Podróż w czasie / Stefan Kisielewski Paryż : Instytut Literacki , 1982
98 t. 365 Stan Polski / Józef Kuśmierek Paryż : Instytut Literacki , 1982
99 t. 366 Polska "Solidarności" / Grażyna Pomian Paryż : Instytut Literacki , 1982
100 t. 368 Vatzlav ; Ambasador / Sławomir Mrożek Paryż : Instytut Literacki , 1982
101 t. 374 List ; Oda do wielości : poezje / Adam Zagajewski Paryż : Instytut Literacki , 1983
102 t. 381 . Dokumenty ; 49 Prawa człowieka i obywatela w PRL, 13.XII.1981--31.XII.1982 / opracował zespół redakcyjny komitetu helsińskiego z upoważnienia Zbigniewa Bujaka ... [et al.] Paryż : Instytut Literacki , 1983
103 t. 387 "Solidarność", 1980-1981 : geneza i historia / Jerzy Holzer Paryż : Instytut Literacki , 1984
104 t. 389 Spotkanie narodów / Henryk Siewierski Paryż : Instytut Literacki , 1984
105 t. 394 Polska w oczach Moskwy / Michał Heller (Adam Kruczek) Paryż : Instytut Literacki , 1984
106 t. 395 Miesiące, 1982-1984 / Kazimierz Brandys Paryż : Instytut Literacki , 1984
107 tom 404 Z dziejów honoru w Polsce : wypisy więzienne / Adam Michnik Paryż : Instytut Literacky , 1985
108 tom 405 Dziennik internowanego (grudzień 1981-grudzień 1982) / Jan Mur Paryż : Instytut Literacki , 1985
109 t. 409 Po wyzwoleniu--, 1944-1956 / Wiktoria Kraśniewska Paryż : Instytut Literacki , 1985
110 t. 411 Dochodzenie / Ewa Maria Ślaska Paryż : Instytut Literacki , 1985
111 t. 413 Polska a zagranica / Piotr Wandycz Paryż : Instytut literacki , 1986
112 t. 418 Początek / Andrzej Szczypiorski Paryż : Instytut Literacki , 1986
113 t. 420 Zostało z uczty bogów / Igor Newerly Paryż : Instytut Literacki , 1986
114 t. 422 Hańba domowa : rozmowy z pisarzami / Jacek Trznadel Paryż : Instytut Literacki , 1986
115 t. 425 Polacy na Ukrainie, 1831-1863 : szlachta Polska na Wołyniu Podolu i Kijowszczyźnie / Daniel Beauvois ; z francuskiego przetożyli Ewa i Krzysztof Rutkowscy Wyd. 2. - Paryż : Instytut Literacki , 1988
116 t. 427 Żmut / Jarosław Marek Rymkiewicz Paryż : Instytut Literacki , 1987
117 t. 440 Taternictwo nizinne / Jakub Karpiński Paryż : Instytut Literacki , 1988
118 t. 444 Karnawał i post / Marek Nowakowski Paryż : Instytut Literacki , 1988
119 t. 454 Pokolenie kryzysu / Paweł Smoleński (Tomasz Jerz) Paryż : Instytut Literacki , 1989
120 t. 460 Elegia na odejście / Zbigniew Herbert Paryż : Instytut literacki , 1990
121 t. 464 Rosjanie w Warszawie / Agata Tuszyńska Paryż : Instytut Literacki , 1990
122 t. 466 Dziwna wojna / Jakub Karpiński Paryż : Instytut Literacki , 1990